Nye indlæg

Kategorier

 

Droneflyvning - hvad må jeg?

08-08-2017
Nye regler om flyvning med droner på landet pr. 1. juli 2017
Bekendtgørelsen for flyvning udenfor bymæssigt område er trådt i kraft. Her kan du se, hvad en dronefører særligt skal være opmærksom på i forbindelse med ændringerne.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om flyvning med droner uden for bymæssigt område – herunder krav om registrering, dronetegn og ansvarsforsikring.
 
Registrering
Trafik- og Byggestyrelsen tildeler droneejeren et personligt registreringsnummer, som skal sættes på dronen. Registrering af droner skal ske via en selvbetjeningsløsning på Trafik-og Byggestyrelsens hjemmeside http://www.tbst.dk.

Dronetegn
Føreren af en drone skal have et dronetegn for at flyve med droner uden for bymæssigt område. Dronetegn opnås ved at bestå en test om reglerne om flyvning med droner uden for bymæssigt område. Testen gennemføres via en hjemmeside.

Medlemmer af en anerkendt modelflyveorganisation, som udelukkende flyver fra en godkendt modelflyveplads, er undtaget fra kravene om dronetegn og registrering.

Mikrodroner (droner under 250 g) undtages fra visse krav i bekendtgørelsen, herunder registrering, dronetegn og forsikring, da det vurderes, at der ikke er samme sikkerhedsmæssige risiko ved flyvning med disse droner uden for bymæssigt område. 

Ansvarsforsikring
Droner, der vejer over 250 gram, skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på omkring 7.000.000 DKK.

Bekendtgørelsen indeholder desuden regler om en generel hensyntagen til omgivelserne, ligesom der fastsættes krav om natflyvning, maksimal flyvehøjde og afstand til visse lokationer af hensyn til sikkerheden og privatlivets fred. For at sikre privatlivets fred er der krav om orientering og indhentning af tilladelser ved flyvning tæt på/over privat ejendom.

Link til landdronebekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192127
 
Kilde: L&F

Kategori: Lbf Nyheder

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

 
Landboforeningen Limfjord | CVR: 37787612 | Resenvej 85, 7800 Skive  | Tlf.: 96153000