Medlemskab / Gruppeliv

Gruppeliv

Gruppeliv basal tryghed, hvis uheldet er ude

Tilværelsen kan ændre sig på et splitsekund, og derfor tilbyder Landbrug & Fødevarer en gruppelivsordning, som kan sikre dig og din familie en grunddækning ved død, ulykke og ved visse kritiske sygdomme. Gruppeliv er en samlet pakke med en Livsforsikring, en forsikring ved visse Kritiske Sygdomme og en Ulykkesforsikring.
 
De fleste lønmodtagere er - i tilfælde af død, sygdom eller ulykke - automatisk forsikret gennem deres arbejde. Som selvstændig erhvervsdrivende landmand skal du selv sørge for den personlige forsikringsdækning, og har med andre ord selv det fulde ansvar for, at der er et økonomisk grundlag for familien at leve videre på, hvis uheldet er ude.
 
Selvom der er lempelige krav til helbredsoplysninger i ordningen, anbefaler Landbrug & Fødevarer, at du gør brug af tilbuddet, mens du er frisk og i stand til at afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, som er nødvendige for optagelsen.
 
Gruppeliv - 2019
 
Du skal være under 60 år og ved almindeligt godt helbred, for at kunne tegne forsikringen. Hvis du dør eller bliver kritisk syg, eller kommer ud for en ulykke, får du en udbetaling fra forsikringen.

Du kan vælge mellem 2 grupper
Gruppe 1 (gl. ordning)
I gruppe 1 får du en forsikring, der også indeholder ægtefælledækning. Det betyder, at din ægtefællesamlever er dækket på samme måde som dig ved kritisk sygdom eller ulykke. Det betyder også, at du får udbetalt en sum penge, hvis din ægtefælle samlever dør før forsikringens ophør.

Din ægtefælle/samlever kan også tegne forsikringen. Så opnår i dobbeltdækning, hvor alle udbetalingerne fordobles. Det kræver blot, at han/hun også er aktivt medlem af en landbo- eller familielandbrugsforening under Landbrug & Fødevarer.

Forsikring i gruppe 1 koster 2.736 kr./år.
 
Gruppe 2 (ny mulighed)
I gruppe 2 er det kun dig selv, der er forsikret. En eventuel ægtefælle/samlever kan også tegne denne individuelle forsikring. Så er i dækket på samme måde med hver jeres forsikring. 

Forsikring i gruppe 2 koster 1.368 kr./år.
Man kan ikke have forsikringer i gruppe 1 og gruppe 2 på samme tid.
 
Præmien for gruppe 2 er det halve af præmien for gruppe 1. Det er således samme pris, hvis I tegner hver jeres forsikring i gruppe 2.
 
Kontakt din lokale landbo- eller familielandbrugsforening for at bestille eller klik ind på lf.dk/medlemsfordele og læs mere om Gruppeliv.

  
 

 
Landboforeningen Limfjord | CVR: 37787612 | Resenvej 85, 7800 Skive  | Tlf.: 96153000