Om os / Hvad står vi for
Jeg arbejder for tiltag, der styrker erhvervet i fremtiden.
Charlotte Gosvig
 
Jeg vil være med til at ændre den politiske dagsorden.
Chresten Christensen

Hvad står Landboforeningen Limfjord så for

 Bliv klog på vore holdninger:

  • der skal være plads til alle størrelser af landbrug
  • der skal fortsat være plads til både heltids-, deltids- og fritidsbrug, så bosætningen i landdistrikterne fastholdes
  • vi skal sikre en bevarelse af landdistrikterne som et godt og attraktivt bosted for landbofamilien
  • husdyrproduktionen skal gennemføres på en etisk forsvarlig måde og under unødig brug af tilsætningsstoffer
  • planteproduktionen skal gennemføres på en sådan måde, at vi beskytter grundvandet og i mindst muligt omfang udleder næringsstoffer og pesticider til vandløb, sø, fjord og hav
  • der fortsat skal produkceres kvalitetsvarer, herunder gerne økologiske produkter
  • dyrenes velfærd skal fortsat udvikles
  • vi skal arbejde for en strukturudvikling, der sikrer udviklingsmuligheder for unge, der vil ind i erhvervet
  • samarbejdet mellem myndighederne og erhvervet fortsat skal styrkes
   oplysning er vigtigt for derigennem at opnå et godt omdømme og gode betingelser for erhvervet
  • landbofamilierne skal sikres en social tryghed (mulighed for vikarhjælp, pensionsopsparing, arbejdsløshedsforsikring, efteruddannelse osv.)

Med vor adfærd, holdninger og ytringer forsøger vi at præge de politiske beslutninger og dermed arbejde for en sikring af ovenstående udsagn.

Landboforeningen Limfjord | CVR: 37787612 | Resenvej 85, 7800 Skive  | Tlf.: 96153000