Medlemskab / Kontingent

Kontingent

 

Hvad koster et medlemskab?

Landboforeningen Limfjord har et af landets laveste medlemskontingent, og foreningen opkræver kun det kontingent, som er nødvendigt for at drive foreningen.
 
Du betaler et medlemskontingent, der består af et grundbeløb til din lokale forening samt et beløb til Landbrug & Fødevarer incl. Landbrugsavisen.
 
Som aktive medlemmer optages selvstændige landmænd, deres ægtefæller/samlevere, driftsledere eller andre, der indgår i et ejer- eller brugerfællesskab. For nyetablerede er det første års medlemskab GRATIS. Øvrige får ved første års medlemskab 50% rabat på medlemskontingentet.
 
Som aktivt medlem får du del i en evt. tilbagebetaling af overskud fra Landboforeningen Limfjord.
 
Som interessemedlemmer (passive medlemmer) optages personer og virksomheder med interesse for foreningens virke. Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlingsbeslutning eller indstilling fra bestyrelsen.
 
Landboforeningen Limfjords kontingentpriser i 2018/2019:
 
 Aktive medlemmer - grupper  Landbrugsmæssig oms.  Kont. (incl. L&F)
 Lbf. Limfjord + LF (Landbrugsavis) gr. 1  1-500.000 1.925 kr. 
 Lbf. Limfjord + LF (Landbrugsavis) gr. 2  500.001-2.500.000 3.495 kr.
 Lbf. Limfjord + LF (Landbrugsavis) gr. 3  2.500.001-5.000.000 5.065 kr.
 Lbf. Limfjord + LF (Landbrugsavis) gr. 4  5.000.001- 6.335 kr.
     
Medejer/drift incl. avis    1.825 kr.
Andre erhverv incl. avis   1.825 kr.
Ægtefælle excl. avis   1.185 kr.
     
Medarbejder uden LU-medlemskab   500 kr.
Medarbejder med LU-medlemskab   200 kr.
     
Passive medlemmer    
 Lbf. Limfjord + LF (Landbrugsavis)   1.445 kr.
 
Den landbrugsmæssige omsætning vil, hvor det er muligt, blive overført fra Ø90 regnskabet.

Som aktiv medlem får du ud over den politiske interessevaretagelse også mulighed for gratis deltagelse i de fleste møder på Landbo Limfjord, Landbrugsavisen hver uge, adgang til landbrugsinfo, landmand.dk, tilbud om forsikringer til fordelagtige priser, mulighed for gruppeliv, gruppepension med mere. Du kan se flere kontante fordele på www.lf.dk/medlemstilbud.
 
Landboforeningen Limfjord | CVR: 37787612 | Resenvej 85, 7800 Skive  | Tlf.: 96153000