Medlemskab / Kontingent

Kontingent

Hvad koster et medlemskab?

Tryghed, sikkerhed, livskvalitet og økonomi har stor betydning for mange.
Som aktivt medlem af Landboforeningen Limfjord har du bl.a. mulighed for:

- at komme gratis til mange af vore møder i huset
- at tegne en fordelagtig gruppelivsforsikring
- at tegne en af markedets bedste ulykkesforsikringer
- at oprette en pensionsordning tilpasset landbruget
- og at få mange andre kontante medlemsfordele. 
 
Som aktivt medlem får du endvidere del i en evt. udlodning af overskud fra Landboforeningen Limfjord.
 
Som aktive medlemmer optages selvstændige landmænd, deres ægtefæller/samlevere, driftsledere eller andre, der indgår i et ejer- eller brugerfællesskab. For nyetablerede er det første års medlemskab GRATIS. Øvrige får ved første års medlemskab 50% rabat på medlemskontingentet.
 
Har du et aktivt CVR.NR - skal du være aktivt medlem.
 
Et aktivt medlemskab beregnes ud fra et grundgebyr samt den landbrugsmæssige produktion beregnet ud fra antal ha og ud fra antal kg N i husdyrproduktionen.
 
Som interessemedlemmer (passive medlemmer) optages personer og virksomheder med interesse for foreningens virke. Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlingsbeslutning eller indstilling fra bestyrelsen.
 
Landboforeningen Limfjords kontingentpriser i 2020 incl. Landbrug & Fødevarer:
 
Bedriftsmedlemmer  Kontingent 2020
Grundkontingent  2.500 kr.
Betaling pr. ha 15 kr.
Betaling pr. kg. N 0,12 kr.
MAX 11.500 kr.
   
Øvrige medlemskategorier  
Medejer/driftsleder 2.350 kr. 
Ægtefælle/samlever 1.400 kr.
Bortforpagter:  
Grundkontingent 2.250 kr.
 + 2/3 af prisen pr. ha  10 kr.
   
Andre erhverv  2.050 kr.
Medarbejdere, der ikke er medlem af LU 500 kr.
Medarbejdere, der er medlem af LU 200 kr.
   
Passive medlemmer  
 Lbf. Limfjord incl. L&F  1.875 kr.
 
 
Landboforeningen Limfjord | CVR: 37787612 | Resenvej 85, 7800 Skive  | Tlf.: 96153000