Om os / Landbrug & Fødevarer
Logo - Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. L&F repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 156 milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede er et af Danmarks vigtigste erhverv.
 
Landbrug & Fødevarer ledes af to bestyrelser: en primærbestyrelse og en virksomhedsbestyrelse, der tilsammen udgør fællesbestyrelsen, hvor vedtægter, budget, regnskab og overordnet strategi drøftes og besluttes. Den daglige politiske ledelse forestås af formandskabet.
 
Dit personlige medlemskab går gennem de lokale foreninger. Foreningerne, f.eks. Landboforeningen Limfjord, forestår blandt andet kontakten til kommuner og andre organisationer, diverse aktiviteter og faglig rådgivning. Hvor L&F repræsenterer den samlede kæde og har dermed forudsætningen for optimal politisk gennemslagskraft overfor politikerne og andre organisationer.
 
Generel erhvervspolitik
Landbrug & Fødevarer bidrager aktivt og løbende med klare holdninger og gode idéer til udformningen af fremtidens erhvervspolitik. L&F arbejder for via bred politisk forståelse og gennemslagskraft, at medlemsvirksomhederne får optimale konkurrenceforhold, udviklingsmuligheder og rammevilkår.
 
Landbrug & Fødevarer koncernen består af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer samt SEGES og LandbrugsMedierne.
 
Du kan læse meget mere om L&F på www.lf.dk - om organisationen, politik, tal og analyser og tilbud til medlemmer.
Landboforeningen Limfjord | CVR: 37787612 | Resenvej 85, 7800 Skive  | Tlf.: 96153000