Om os / Projekter og legater

Projekter og legater

Læs nærmere om forskellige projekter, tilskudsmuligheder eller legater herunder. Har du spørgsmål så kontakt Landbo Limfjord, T. 9615 3000.

Legater

Inger og Jens Peter Støjbergs legat
A/S Andr. Andersens jubilæumslegat
A/S Salling Banks jubilæumslegat
Skive Andelsslagteris jubilæumslegat
Skiveegnens Kalk- og mergelselskabs legat
Salling landboforenings legater.
Portioner af ovenstående legater kan søges til skoleophold i forbindelse med godkendt landbrugsuddannelse (modul 1, 2, 3 og 4) samt agrarøkonom-, landbrugstekniker-, agronom- og husholdningsuddannelse.

Ansøgere skal have tilknytning til Skiveegnen.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos

Landboforeningen Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive, tlf. 96153000 og
Familielandbruget MIDT-Jylland, v/sekretær Lise Jensen, tlf. 3050 0636.

Ansøgningen skal være Landboforeningen Limfjord i hænde december 2019.
 

Landboprisen eller et rejselegat

Salling Landboforenings Jubilæumsfond indkalder ansøgninger om eller indstillinger til legatportioner på tilsammen op til 10.000,- kr.

Legater gives til følgende formål:

"Landboprisen"
tildeles personer, foreninger eller virksomheder, der har taget initiativ til nye produkter eller produktionsformer, som kommer andre til gavn, eller har ydet en stor og uegennyttig indsats for fællesskabet eller har gjort en stor indsats for landbokulturen.

"Salling Landboforenings Rejselegat"
ydes til unge landmænds praktiske og/eller teoretiske uddannelse i udlandet.
Ansøgere skal have tilknytning til Landbofore-ningen Limfjords (tidl. Salling Landboforening) naturlige medlemsområde.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos

Landboforeningen Limfjord,
Resenvej 85,
7800 Skive, tlf. 9615 3000
 
Ansøgning/indstilling skal være sekretariatet i hænde senest den 1. december 2019.
 
Ansøgningsskema kan også hentes her: Ansøgning
Landboforeningen Limfjord | CVR: 37787612 | Resenvej 85, 7800 Skive  | Tlf.: 96153000