Vi er professionelle landmænd på deltid
Sejr Bisgaard, medlem Deltidsudvalget
 
Med ca. 30.000 deltidslandbrug i Danmark, yder de tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Læs mere i rapporten.

Deltidsudvalget

Under Landboforeningen Limfjord findes et deltidsudvalg, som skal varetage deltidslandmændenes interesser i foreningen. Deltidsudvalget søger at fremme og synliggøre deltidslandmændenes interesser - både fagligt og erhvervspolitisk.

Link til den lokale landboforening og Landbrug & Fødevarer

Vi søger hele tiden at være up-to-date, således at vi med den direkte link til den lokale landboforening og til Landbrug & Fødevarer kan være med til at sikre gode produktionsvilkår for deltidsbrugene og være med som en aktiv del af landdistriktsudviklingen og i sidste ende sikre det gode liv på landet.

Møder og kurser

Deltidsudvalget står også for at tage initiativ til kurser, møder og arrangementer for deltidslandmænd og andre med interesse i deltidslandmændenes arbejde. Ikke kun deltidslandmænd men også andre med bopæl i landdistrikterne deltager i mange af foreningens møder og arrangementer. Er du i tvivl om det er noget for dig, så kontakt os for nærmere information.

Nyhedsbrev

Til dem, der måtte ønske det, udsendes gratis et nyhedsbrev målrettet deltidslandmænd 5-6 gange om året. Hvis du fremover er interesseret i at modtage nyhedsbrevet, kan du kontakte sekretariatet på tlf. 96 15 30 00 eller mail@landbo-limfjord.dk.

Interesseret?

Ønsker du at læse mere om det at være med: Professionelle landmænd på deltid
Ønsker du at læse mere om udvalgsarbejdet: Vil du være med i foreningens deltidsarbejde?
Deltidsudvalget - vi er også til for DIG
Landboforeningen Limfjord | CVR: 37787612 | Resenvej 85, 7800 Skive  | Tlf.: 96153000