Om os / Vandområdeplaner

Vandområdeplaner

Siden 1985, hvor Danmark fik sin første vandplan, er der blevet vedtaget flere politiske aftaler med henblik på at beskytte vandmiljøet og naturen. De danske regelsæt udspringer til dels af EU-politik på området, men grundet overimplementering og manglende samfundsøkonomiske og konsekvens-beregninger nu koster landbruget og samfundet dyrt.
 
Vandområdeplanerne er en del af de samlede danske vandplaner og skal gælde frem til 2021.
 
Beregningerne demonstrerer, at de økonomiske konsekvenser af planen er så voldsomme, at der mangler svar på, om der virkelig er en politisk vilje til at gennemføre disse planer.

Fælles front
Landbrugets organisationer i området har til denne runde af vandområdeplaner valgt at indgive samlede høringssvar.

For Mariagerfjord gælder det Landboforeningen Kronjylland, Agri Nord, nf plus og Østjydsk Familielandbrug.
 
Vedrørende Limfjorden er et samarbejde mellem Agri Nord, Landbo Limfjord, LandboNord, Lemvigegnens Landboforening, Holstebro Struer Landboforening, Herning-Ikast Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, nf plus, LandboThy og Mors/Thy Familielandbrug.

Indsats skal væk fra dyrkningsfladen
Et af hovedbudskaberne i høringssvarene er, at tiltagene skal placeres andre steder end på dyrkningsfladen.

- Med et reduktionsmål for Limfjorden på 2.254 ton kvælstof/år i forhold til baseline vil der blive tale om betydelige indgreb. Hvis disse skal ske på dyrkningsfladen vil det få voldsomme konsekvenser for såvel landbrug som beskæftigelse i landområderne. Der skal derfor ske en ændring af mål, og indsatsen skal flyttes væk fra dyrkningsfladen, siger Agri Nords landboretskonsulent og giver følgende eksempler på tiltag: stenrev, udplantning af ålegræs, inedyrkede muslinger, tang- og algeproduktion, skovrejsning, iltning af iltfattige områder og spildevandsrensning.

Eventuel effekt kan måles om 30 år
Et af punkterne i høringssvaret vedrørende Mariagerfjord handler om det faktum, at det har lange udsigter, inden man kan se eventuelle resultater af den yderst omfattende indsats.

- Cirka to tredjedele af vandet til Mariagerfjord kommer fra grundvand, som er 20-30 år gammelt. Samtidig skal der gå yderligere 10 år til der indfinder sig en ny ligevægt i fjorden. Vi vil altså først kunne se en eventuel forbedring i 2046-2056, fortæller Hans Ole Kristensen, der betegner vandområdeplanen for Mariagerfjord som en af de mest indgribende i landet uden der dog er overblik over hverken økonomiske konsekvenser eller det endelige resultat.


 
 
Landboforeningen Limfjord | CVR: 37787612 | Resenvej 85, 7800 Skive  | Tlf.: 96153000